Biuro czynne:
Pon - Pt w godz. 9-15
Weryfikacja opinii bieglego sądowego
Analizy włosów na narkotyki i dopalacze:

- Narkotyki i pochodne narkotyków oraz dopalacze
Ustalanie ojcostwa:

Badania do celów prywatnych i sądowych w Renomowanym, Atestowanym i Certyfikowanym laboratorium Zakładu Medycyny Sądowej.
Testy genetyczne na udowodnienie zdrady partnerskiej:

Diagnostyka mikrośladowa na udowodnienie zdrady z opinią biegłego sądowego.

Zdradę lub romans można także udowodnić odzyskując wykasowane SMS-y (z kart SIM lub/i telefonów komórkowych).
Medycyna sądowa:

Badania medyczno-sądowe, opinie sądowo-lekarskie, tanatologia sądowo-lekarska
Ekspertyzy Kryminalistyczne:

Ekspertyzy kryminalistyczne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Badania Śladów Biologicznych:

Badania śladów biologicznych wykonywane przez wybitnych ekspertów biologii i genetyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Badania Fonoskopijne:

Ekspertyzy fonoskopijne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Ekspertyzy audiowizualne:

Ekspertyzy audiowizualne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Badania Wypadków Drogowych i Komunikacyjnych:

Ekspertyzy wypadków drogowych i komunikacyjnych wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Ekspertyzy budowlane:

Ekspertyzy budowlane w zakresie: ocena jakości wykonanych robót, określenie kosztów usunięcia wad, podział fizyczny budynków, wyodrębnienia samodzielnych lokali, rozlicznie robót budowlanych wykonywane przez biegłego sądowego.
Informatyka Śledcza - Śledztwa Komputerowe:

Ekspertyzy z zakresu informatyki śledczej oraz odzyskiwania wykasowanych SMS-ów. Śledztwa komputerowe wykonywane przez wybitnych ekspertów informatyki śledczej dla organów ścigania.
Ekspertyzy Grafologiczne oraz Badania Dokumentów:

Ekspertyzy grafologiczne oraz badania dokumentów wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Odzyskiwanie i Kasowanie Danych:

Ekspertyzy odzyskiwania i kasowania danych oraz odzyskiwania wykasowanych SMS-ów wykonywane przez wybitnych ekspertów informatyki.
Testy do wykrywania narkotyków:

Nasze testy używane są przez Policję, Służby Celne, Straż Graniczną, Służby Operacyjne i Jednostki Specjalne w 10 krajach UE. Wykrywają narkotyki w podejrzanych substancjach, płynach, ślinie i w moczu. Posiadają atest Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.
Badania toksykologiczne:

Analiza dowodów rzeczowych w postaci sypkiej i płynnej pod kątem zawartości narkotyków oraz leków psychotropowych (przeciwdepresyjnych i neuroleptycznych) z opinią biegłego sądowego toksykologa Zakładu Medycyny Sądowej.
Genealogia genetyczna:

Badanie przedstawia korzenie genealogiczne oraz miejsce pochodzenia badanej osoby na mapie świata, pokazuje gdzie na świecie występują identyczne genotypy z genotypem osoby badanej.

Uniknij niesprawiedliwego wyroku sądowego.

Sprawdź, czy opinia biegłego jest poprawna.

Profesjonalne kontroopinie i weryfikacja opinii biegłego sądowego

Zajmujemy się analizą opinii biegłych sądowych zarówno pod kątem merytorycznym jak i treściowo-językowym. Pozwalamy zyskać pewność, czy dana opinia biegłego wywołana przez Prokuraturę lub Sąd jest poprawna, czy zawiera nieprawidłowości, które mogą skutkować niesprawiedliwym wyrokiem sądu i pokrzywdzeniem niewinnych osób.

Kontropinie i ocena opinii biegłego sądowego jakie wykonujemy dla adwokatów, radców prawnych, osób prywatnych i firm pozwala:

  •  uzyskać nowe dowody w sprawie, które mają kluczowy wpływ na wynik postępowania procesowego,
  • zdobyć rzetelną i obiektywną analizę opinii biegłego wydaną przez zespół doświadczonych biegłych sądowych,
  • otrzymać profesjonalnie przygotowaną kontropinię,
  • zyskać kluczowe narzędzie wsparcia w postępowaniu procesowym.

Analiza opinii biegłego sądowego i kontropinie – specjalizacje

• Grafologia - porównanie podpisów, analiza pisma, stwierdzenie autentyczności pisma i podpisów.
• Toksykologia - badania zawartości alkoholu, rachunek retrospektywny - ustalenie stanu nietrzeźwości oraz wpływu narkotyków oraz leków na kierującego.
• Rekonstrukcje wypadków drogowych.
• Wypadki drogowe - analiza i rekonstrukcja.
• Antropologia - identyfikacja osób z nagrań monitoringu.
• Błędy medyczne - weryfikacja opinii medycznych.
• Opinie medyczne - analiza wydanych opinii w sprawach błędów medycznych u dzieci i dorosłych.
• Fonoskopia - spisywanie treści nagrań, badania autentyczności nagrań, identyfikacja osób biorących udział w nagraniu, poprawianie jakości nagrania.
• Ekspertyzy księgowe.
• Badanie sprawozdań finansowych.
• Ekspertyzy ekonomiczno-finansowe.

Wygraj postępowanie procesowe. Podważ błędną opinię biegłego sądowego. Zleć nam wstępną bezpłatną analizę opinii procesowej.

Wyślij dokumenty teraz.

Więcej informacji na: www.e-Biegli.com
 

BIO GEN Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych, ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa, Polityka prywatności
(c) BIO GEN. All rights reserved. Realizacja: Bull Design.