Biuro czynne:
Pon - Pt w godz. 9-15
Weryfikacja opinii bieglego sądowego
Analizy włosów na narkotyki i dopalacze:

- Narkotyki i pochodne narkotyków oraz dopalacze
Ustalanie ojcostwa:

Badania do celów prywatnych i sądowych w Renomowanym, Atestowanym i Certyfikowanym laboratorium Zakładu Medycyny Sądowej.
Testy genetyczne na udowodnienie zdrady partnerskiej:

Diagnostyka mikrośladowa na udowodnienie zdrady z opinią biegłego sądowego.

Zdradę lub romans można także udowodnić odzyskując wykasowane SMS-y (z kart SIM lub/i telefonów komórkowych).
Medycyna sądowa:

Badania medyczno-sądowe, opinie sądowo-lekarskie, tanatologia sądowo-lekarska
Ekspertyzy Kryminalistyczne:

Ekspertyzy kryminalistyczne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Badania Śladów Biologicznych:

Badania śladów biologicznych wykonywane przez wybitnych ekspertów biologii i genetyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Badania Fonoskopijne:

Ekspertyzy fonoskopijne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Ekspertyzy audiowizualne:

Ekspertyzy audiowizualne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Badania Wypadków Drogowych i Komunikacyjnych:

Ekspertyzy wypadków drogowych i komunikacyjnych wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Ekspertyzy budowlane:

Ekspertyzy budowlane w zakresie: ocena jakości wykonanych robót, określenie kosztów usunięcia wad, podział fizyczny budynków, wyodrębnienia samodzielnych lokali, rozlicznie robót budowlanych wykonywane przez biegłego sądowego.
Informatyka Śledcza - Śledztwa Komputerowe:

Ekspertyzy z zakresu informatyki śledczej oraz odzyskiwania wykasowanych SMS-ów. Śledztwa komputerowe wykonywane przez wybitnych ekspertów informatyki śledczej dla organów ścigania.
Ekspertyzy Grafologiczne oraz Badania Dokumentów:

Ekspertyzy grafologiczne oraz badania dokumentów wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Odzyskiwanie i Kasowanie Danych:

Ekspertyzy odzyskiwania i kasowania danych oraz odzyskiwania wykasowanych SMS-ów wykonywane przez wybitnych ekspertów informatyki.
Testy do wykrywania narkotyków:

Nasze testy używane są przez Policję, Służby Celne, Straż Graniczną, Służby Operacyjne i Jednostki Specjalne w 10 krajach UE. Wykrywają narkotyki w podejrzanych substancjach, płynach, ślinie i w moczu. Posiadają atest Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.
Badania toksykologiczne:

Analiza dowodów rzeczowych w postaci sypkiej i płynnej pod kątem zawartości narkotyków oraz leków psychotropowych (przeciwdepresyjnych i neuroleptycznych) z opinią biegłego sądowego toksykologa Zakładu Medycyny Sądowej.
Genealogia genetyczna:

Badanie przedstawia korzenie genealogiczne oraz miejsce pochodzenia badanej osoby na mapie świata, pokazuje gdzie na świecie występują identyczne genotypy z genotypem osoby badanej.

Oferujemy Państwu dyskretne oraz najnowocześniejsze na rynku badania na ustalenie ojcostwa biologicznego.

Współpracujące z nami laboratorium Zakładu Medycny Sądowej jest Renomowaną, Atestowaną i Ceretyfikowaną jednostką badającą (w zależności od potrzeb) od 11-stu do 41 niekodujących układów genomu ludzkiego z możliwością badania polimorfizmu chromosomu Y, mtDNA oraz chimery.

W szczególnie trudnych przypadkach istnieje także możliwość przeprowadzenia badania w oparciu o analizę układów VNTR metodą RFLP (analiza jedno- i/lub wielopunktowa).

Testy oparte są o analizę DNA cechują się najwyższym obecnie osiągalnym w świecie stopniem pewności.

Wykluczenie ojcostwa odbywa się z prawdopodobieństwem 100% lub też jego potwierdzenie z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością rzędu 0,999999999, przy założeniu że matka i domniemany ojciec nie są ze sobą spokrewnieni.

Ekspertyzy ojcostwa wykonujemy w renomowanym atestowanym polskim laboratorium genetycznym.

Laboratorium posiada prestiżowe atesty, min. przyznawany od wielu lat certyfikat Międzynarodowego Stowarzyszenia Genetyki Sądowej (International Society for Forensic Genetics) oraz atest Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.

Laboratorium podlega ścisłej kontroli ze strony administracyjnych organów kontrolnych i ponosi pełną odpowiedzialność cywilno-lekarską w sprawach opiniowania spornego ojcostwa.

Nowocześnie wyposażone laboratorium, wykwalifikowany personel lekarski i laboratoryjny oraz licencjonowane i wystandaryzowane metody analityczne dają Państwu pełną gwarancję jakości i wiarygodności naszych badań ojcostwa.

Wszystkie analizy wykonywane są dwukrotnie, przez dwa niezależne zespoły eksperckie. Następnie dokonujemy weryfikacji wyników i wydajemy Państwu opinię wraz z wynikiem badania.

Pobieranie materiału do badań ojcostwa i pokrewieństwa

Oferujemy Państwu Zestaw do Pobierania Materiału, którym w sposób łatwy i nieinwazyjny możemy pobrać materiał od badanych osób.

Materiałem do badania jest wymaz z błony śluzowej policzka. Sposób pobrania materiału jest bardzo prosty i nieinwazyjny i można go bezpiecznie stosować nawet u niemowląt

Istnieje możliwość pobrania materiału do badania prywatnego w domu klienta na terenie całej Polski.

Mikroślady

Mikroślady T-OMK ( sucha plama krwi). Badanie można wykonać z suchej plamy krwi od dziecka. Od domniemanego ojca możliwy jest wymaz z wewnętrznej strony policzka lub sucha plama krwi.

Mikroślady T-OMS (szczoteczka do zębów) od badanego dziecka i wymaz z wewnętrznej strony policzka lub sucha plama krwi od domniemanego ojca.

Badanie do celów sądowych (T-S)

Jeśli wyniki badań miałyby zostać wykorzystane w procesach o ustalenie, zaprzeczenie lub wykluczenie ojcostwa oraz do innych celów dowodowych prosimy o kontakt telefoniczny, gdyż w takim wypadku materiał do badania (krew, wymaz z policzka u małych dzieci), musi być pobrany przez upoważnionego pracownika laboratorium i poprzedzony sporządzeniem specjalnego, szczegółowego protokołu potwierdzającego tożsamość badanych osób.

W takim badaniu muszą uczestniczyć prawni opiekunowie dziecka wraz ze swoimi dowodami osobistymi oraz badane dziecko.

W jaki sposób jest to możliwe?

Każda komórka naszego ciała zawiera materiał genetyczny zapisany w kwasie dezoksyrybonukleinowym (DNA). Materiał genetyczny dziecka pochodzi w połowie od ojca i od matki, dlatego analizując wybrane fragmenty DNA dziecka, matki oraz ojca, możemy ustalić stopień pokrewieństwa.

Wyniki testów umożliwiają wykluczenie ojcostwa z całkowitą 100% pewnością lub też jego potwierdzenie z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością rzędu 0,999999999, przy założeniu że matka i domniemany ojciec nie są ze sobą spokrewnieni.

Możliwe jest również przeprowadzenie testów bez udziału matki (materiał genetyczny tylko dziecka i domniemanego ojca), w tym przypadku wykluczenie ojcostwa również wynosi 100%, a potwierdzenie ojcostwa jest rzędu 0,999999. Istnieje niewielka możliwość wyniku nie rozstrzygającego.

Zobacz również:

BIO GEN Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych, ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa, Polityka prywatności
(c) BIO GEN. All rights reserved. Realizacja: Bull Design.