Biuro czynne:
Pon - Pt w godz. 9-15
Weryfikacja opinii bieglego sądowego
Analizy włosów na narkotyki i dopalacze:

- Narkotyki i pochodne narkotyków oraz dopalacze
Ustalanie ojcostwa:

Badania do celów prywatnych i sądowych w Renomowanym, Atestowanym i Certyfikowanym laboratorium Zakładu Medycyny Sądowej.
Testy genetyczne na udowodnienie zdrady partnerskiej:

Diagnostyka mikrośladowa na udowodnienie zdrady z opinią biegłego sądowego.

Zdradę lub romans można także udowodnić odzyskując wykasowane SMS-y (z kart SIM lub/i telefonów komórkowych).
Medycyna sądowa:

Badania medyczno-sądowe, opinie sądowo-lekarskie, tanatologia sądowo-lekarska
Ekspertyzy Kryminalistyczne:

Ekspertyzy kryminalistyczne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Badania Śladów Biologicznych:

Badania śladów biologicznych wykonywane przez wybitnych ekspertów biologii i genetyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Badania Fonoskopijne:

Ekspertyzy fonoskopijne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Ekspertyzy audiowizualne:

Ekspertyzy audiowizualne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Badania Wypadków Drogowych i Komunikacyjnych:

Ekspertyzy wypadków drogowych i komunikacyjnych wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Ekspertyzy budowlane:

Ekspertyzy budowlane w zakresie: ocena jakości wykonanych robót, określenie kosztów usunięcia wad, podział fizyczny budynków, wyodrębnienia samodzielnych lokali, rozlicznie robót budowlanych wykonywane przez biegłego sądowego.
Informatyka Śledcza - Śledztwa Komputerowe:

Ekspertyzy z zakresu informatyki śledczej oraz odzyskiwania wykasowanych SMS-ów. Śledztwa komputerowe wykonywane przez wybitnych ekspertów informatyki śledczej dla organów ścigania.
Ekspertyzy Grafologiczne oraz Badania Dokumentów:

Ekspertyzy grafologiczne oraz badania dokumentów wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Odzyskiwanie i Kasowanie Danych:

Ekspertyzy odzyskiwania i kasowania danych oraz odzyskiwania wykasowanych SMS-ów wykonywane przez wybitnych ekspertów informatyki.
Testy do wykrywania narkotyków:

Nasze testy używane są przez Policję, Służby Celne, Straż Graniczną, Służby Operacyjne i Jednostki Specjalne w 10 krajach UE. Wykrywają narkotyki w podejrzanych substancjach, płynach, ślinie i w moczu. Posiadają atest Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.
Badania toksykologiczne:

Analiza dowodów rzeczowych w postaci sypkiej i płynnej pod kątem zawartości narkotyków oraz leków psychotropowych (przeciwdepresyjnych i neuroleptycznych) z opinią biegłego sądowego toksykologa Zakładu Medycyny Sądowej.
Genealogia genetyczna:

Badanie przedstawia korzenie genealogiczne oraz miejsce pochodzenia badanej osoby na mapie świata, pokazuje gdzie na świecie występują identyczne genotypy z genotypem osoby badanej.

Osoby zainteresowane zapraszamy na stronę - badania biologiczne


Identyfikacja śladów biologicznych:

1. Analiza mikroskopowa włosów ludzkich
2. Analiza różnorodnych śladów biologicznych na podstawie testów fizykochemicznych, mikroskopowych i biochemicznych oraz badań genetycznych techniką PCR DNA jądrowego. Materiał dowodowy: ślina, włosy, mocz, krew, itp.
3. Badanie sekwencji DNA mitochondrialnego i produktów PCR
4. Badanie śladów biologicznych i mikrobiologicznych przy użyciu techniki optycznej w zakresie promieni UV do podczerwieni
5. Analiza polimorfizmu DNA mitochondrialnego i jądrowego do identyfikacji NN osób oraz badanie śladów biologicznych na podstawie cyklicznego sekwencjonowania obszarów polimorficznych DNA mitochondrialnego
6. Badanie polimorfizmu SNP metodą PCR/RFLP
7. Ekstrahowanie DNA z śladów biologicznych i tkanek
8. Określenie mutacji na podstawie cyklicznego sekwencjonowania i przy zastosowaniu techniku PCR i PCR/RFLP
9. Badanie loci odpowiadających chromosom Y i X; określenie płci genetycznej osobnika
10. Analiza chimeryzmu u osób po przeszczepach szpiku kostnego oraz zjawiska zaniku heterozygot za pomocą sekwencji mikrosatelitarnych (STR), lub w przypadku heterozygotyczności sekwenattora DNA
11. Za pomocą techniki PCR w czasie rzeczywistym ilościowe określenie badanego DNA
12. Powielanie DNA metodą PCR

Najczęściej badane materiały biologiczne:

  • Widoczne: plamy nasienia, krwi, odchody, itp.
  • Słabo widoczne lub wcale niewidoczne:

    • Ślina na gumie do żucia
    • Odciski na ciele oraz odciski palców na przedmiotach
    • Ślady małżowiny usznej
    • Wydzielina z nosa lub z dolnych dróg oddechowych

Materiał do analizy może być pobrany od sprawcy bądź ofiary gwałtu, dotyczy to wymazu z pochwy i spod napletka, ślady ugryzień na ciele.

Podstawą do przeprowadzenia identyfikacji materiału biologicznego jest DNA osobnika. W zależności, w jakiej formie i jakiego rodzaju zostanie dostarczony dowód, dobieramy odpowiednią technikę diagnostyczną.
Oprócz świeżego materiału biologicznego, pracujemy także na materiale zdegradowanych, czyli np. starych kości czy materiału pobranego od ofiar wypadku.

Od wielu lat specjalizujemy się w diagnozowaniu śladów przestępstwa pochodzenia biologicznego, a najnowocześniejsze techniki, jakie stosujemy podczas analiz, pozwoliły odnosić nam sukcesy na tym polu działalności.  

BIO GEN Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych, ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa, Polityka prywatności
(c) BIO GEN. All rights reserved. Realizacja: Bull Design.