Biuro czynne:
Pon - Pt w godz. 9-15
Weryfikacja opinii bieglego sądowego
Analizy włosów na narkotyki i dopalacze:

- Narkotyki i pochodne narkotyków oraz dopalacze
Ustalanie ojcostwa:

Badania do celów prywatnych i sądowych w Renomowanym, Atestowanym i Certyfikowanym laboratorium Zakładu Medycyny Sądowej.
Testy genetyczne na udowodnienie zdrady partnerskiej:

Diagnostyka mikrośladowa na udowodnienie zdrady z opinią biegłego sądowego.

Zdradę lub romans można także udowodnić odzyskując wykasowane SMS-y (z kart SIM lub/i telefonów komórkowych).
Medycyna sądowa:

Badania medyczno-sądowe, opinie sądowo-lekarskie, tanatologia sądowo-lekarska
Ekspertyzy Kryminalistyczne:

Ekspertyzy kryminalistyczne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Badania Śladów Biologicznych:

Badania śladów biologicznych wykonywane przez wybitnych ekspertów biologii i genetyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Badania Fonoskopijne:

Ekspertyzy fonoskopijne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Ekspertyzy audiowizualne:

Ekspertyzy audiowizualne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Badania Wypadków Drogowych i Komunikacyjnych:

Ekspertyzy wypadków drogowych i komunikacyjnych wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Ekspertyzy budowlane:

Ekspertyzy budowlane w zakresie: ocena jakości wykonanych robót, określenie kosztów usunięcia wad, podział fizyczny budynków, wyodrębnienia samodzielnych lokali, rozlicznie robót budowlanych wykonywane przez biegłego sądowego.
Informatyka Śledcza - Śledztwa Komputerowe:

Ekspertyzy z zakresu informatyki śledczej oraz odzyskiwania wykasowanych SMS-ów. Śledztwa komputerowe wykonywane przez wybitnych ekspertów informatyki śledczej dla organów ścigania.
Ekspertyzy Grafologiczne oraz Badania Dokumentów:

Ekspertyzy grafologiczne oraz badania dokumentów wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Odzyskiwanie i Kasowanie Danych:

Ekspertyzy odzyskiwania i kasowania danych oraz odzyskiwania wykasowanych SMS-ów wykonywane przez wybitnych ekspertów informatyki.
Testy do wykrywania narkotyków:

Nasze testy używane są przez Policję, Służby Celne, Straż Graniczną, Służby Operacyjne i Jednostki Specjalne w 10 krajach UE. Wykrywają narkotyki w podejrzanych substancjach, płynach, ślinie i w moczu. Posiadają atest Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.
Badania toksykologiczne:

Analiza dowodów rzeczowych w postaci sypkiej i płynnej pod kątem zawartości narkotyków oraz leków psychotropowych (przeciwdepresyjnych i neuroleptycznych) z opinią biegłego sądowego toksykologa Zakładu Medycyny Sądowej.
Genealogia genetyczna:

Badanie przedstawia korzenie genealogiczne oraz miejsce pochodzenia badanej osoby na mapie świata, pokazuje gdzie na świecie występują identyczne genotypy z genotypem osoby badanej.

Osoby zainteresowane zapraszamy na stronę Odzyskiwanie Danych

Ekspertyzy wykonujemy zarówno dla organów ścigania jak również osób prywatnych i firm które potrzebują wykonać ekspertyzę o wartości dowodowej.

Wykonane przez nas ekspertyzy mogą służyć jako dowód sądowy i można je przedstawiać w sądzie.

Odzyskiwanie Danych

Odzyskiwanie danych to usługa, dzięki której można odzyskać informacje znajdujące się na nośniku cyfrowym. Dane mogą zostać utracone w skutek uszkodzenia nośnika, błędów programowych, skasowania plików, ingerencji wirusów komputerowych, itd.

Profesjonalne odzyskiwanie danych pozwala odtworzyć informacje, które zostały utracone wskutek uszkodzenia nośnika, błędów programowych, skasowanych plików, ingerencji wirusów komputerowych i innych uszkodzeń (fizycznych lub logicznych).

Rozróżnienie przyczyn utraty danych nie jest oczywiste bez specjalistycznej analizy wykonywanej przez naszych specjalistów. Dzięki ekspertyzie określamy rodzaj uszkodzenia, szanse na odzyskanie danych i koszt usługi.

Nasi partnerzy odzyskują dane ze wszystkich nośników i wszystkich systemów.

Statystycznie w 78 przypadkach na 100 nasi partnerzy odnoszą sukces w odzyskiwaniu danych!!!

Laboratorium partnerskie to:

  1. 17 w pełni wyposażonych stanowisk badawczych.
  2. Największa w Polsce baza informacji o legalnym i nielegalnym oprogramowaniu.
  3. Najnowszy i najlepszy dostępny na rynku wyspecjalizowany sprzęt informatyki śledczej (w tym zestawy przenośne i blokery).
  4. Komora laminarna pozwalająca na rozbieranie twardych dysków w sterylnych warunkach i analizy prowadzone bezpośrednio z talerzy magnetycznych.
  5. Wanna ultradźwiękowa służąca do czyszczenia urządzeń elektronicznych bez zagrożenia dla zapisanych informacji.
  6. Stałe i systematyczne szkolenia dla pracowników umożliwiające im kompetentne korzystanie z najnowszego oprogramowania i sprzętu.

Bezpieczeństwo prowadzonych analiz wsparte jest przez rygorystyczne procedury – współpracująca z nami firma dysponuje własną kancelarią tajną a prowadzący badania pracownicy mają dopuszczenia do informacji poufnych i tajnych.

UWAGA:
Klient zlecając ekspertyzę z dziedziny kryminalistyki zleca ją w pełni świadomie i na własną odpowiedzialność, przyjmując do wiadomości informację, iż pomimo wykonania niezbędnych czynności przez eksperta wynik ekspertyzy może nie pokrywać się z oczekiwaniami osoby zlecającej.

BIO GEN Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych, ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa, Polityka prywatności
(c) BIO GEN. All rights reserved. Realizacja: Bull Design.