Biuro czynne:
Pon - Pt w godz. 9-15
Weryfikacja opinii bieglego sądowego
Analizy włosów na narkotyki i dopalacze:

- Narkotyki i pochodne narkotyków oraz dopalacze
Ustalanie ojcostwa:

Badania do celów prywatnych i sądowych w Renomowanym, Atestowanym i Certyfikowanym laboratorium Zakładu Medycyny Sądowej.
Testy genetyczne na udowodnienie zdrady partnerskiej:

Diagnostyka mikrośladowa na udowodnienie zdrady z opinią biegłego sądowego.

Zdradę lub romans można także udowodnić odzyskując wykasowane SMS-y (z kart SIM lub/i telefonów komórkowych).
Medycyna sądowa:

Badania medyczno-sądowe, opinie sądowo-lekarskie, tanatologia sądowo-lekarska
Ekspertyzy Kryminalistyczne:

Ekspertyzy kryminalistyczne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Badania Śladów Biologicznych:

Badania śladów biologicznych wykonywane przez wybitnych ekspertów biologii i genetyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Badania Fonoskopijne:

Ekspertyzy fonoskopijne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Ekspertyzy audiowizualne:

Ekspertyzy audiowizualne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Badania Wypadków Drogowych i Komunikacyjnych:

Ekspertyzy wypadków drogowych i komunikacyjnych wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Ekspertyzy budowlane:

Ekspertyzy budowlane w zakresie: ocena jakości wykonanych robót, określenie kosztów usunięcia wad, podział fizyczny budynków, wyodrębnienia samodzielnych lokali, rozlicznie robót budowlanych wykonywane przez biegłego sądowego.
Informatyka Śledcza - Śledztwa Komputerowe:

Ekspertyzy z zakresu informatyki śledczej oraz odzyskiwania wykasowanych SMS-ów. Śledztwa komputerowe wykonywane przez wybitnych ekspertów informatyki śledczej dla organów ścigania.
Ekspertyzy Grafologiczne oraz Badania Dokumentów:

Ekspertyzy grafologiczne oraz badania dokumentów wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Odzyskiwanie i Kasowanie Danych:

Ekspertyzy odzyskiwania i kasowania danych oraz odzyskiwania wykasowanych SMS-ów wykonywane przez wybitnych ekspertów informatyki.
Testy do wykrywania narkotyków:

Nasze testy używane są przez Policję, Służby Celne, Straż Graniczną, Służby Operacyjne i Jednostki Specjalne w 10 krajach UE. Wykrywają narkotyki w podejrzanych substancjach, płynach, ślinie i w moczu. Posiadają atest Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.
Badania toksykologiczne:

Analiza dowodów rzeczowych w postaci sypkiej i płynnej pod kątem zawartości narkotyków oraz leków psychotropowych (przeciwdepresyjnych i neuroleptycznych) z opinią biegłego sądowego toksykologa Zakładu Medycyny Sądowej.
Genealogia genetyczna:

Badanie przedstawia korzenie genealogiczne oraz miejsce pochodzenia badanej osoby na mapie świata, pokazuje gdzie na świecie występują identyczne genotypy z genotypem osoby badanej.

Osoby zainteresowane zapraszamy na stronę www.Medycyna-Sadowa.pl

Oferujemy wykonanie badań z zakresu medycyny sądowej w następującym zakresie.

Badania z zakresu medycyny sądowej to:

1. Tanatologia sądowo-lekarska: oględziny zewnętrzne zwłok w miejscu ich ujawnienia (dojazd własnym samochodem), sądowo-lekarskie sekcje zwłok, w tym noworodków i płodów, jak również zwłok ekshumowanych z pobraniem niezbędnego materiału do dalszych badań,

2. Opiniowanie w zakresie kwalifikacji prawnej obrażeń ciała na podstawie badań pokrzywdzonych (w tym w miarę możliwości doraźne na wezwanie organu procesowego), dokumentacji medycznej, akt sprawy, ustalanie ewentualnego mechanizmu powstania obrażeń (czynny, bierny),

3. Opiniowanie w zakresie narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i wystąpienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 kk.)

4. Toksykologia sądowo-lekarska – opiniowanie w sprawach pro- i retrospektywnego ustalenia stanu trzeźwości podejrzanych na podstawie akt sprawy,

5. Wielokierunkowe opiniowanie w sprawach cywilnych i przy pozwach adhezyjnych w postępowaniu karnym – ustalenie procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu, wczesnych odległych następstw doznanych obrażeń ciała itd.,

6. Techniczno-medyczna rekonstrukcja wypadku drogowego z udziałem pieszych oraz identyfikowanie kierowcy (ekspertyzy kompleksowe z biegłym z dziedziny ruchu drogowego przy użyciu m. in. programu PC-crash)

7. Wszelkie inne opinie sądowo-lekarskie z zakresu medycyny sądowej oraz chirurgii z wyłączeniem opiniowania w zakresie błędu lekarskiego, po uprzednim uzgodnieniu z Organem Procesowym.

Obecny zakres opiniowania to:

 • otolaryngologia,
 • medycyna pracy,
 • reumatologia,
 • urologia,
 • endokrynologia,
 • ortopedia i chirurgia urazowa,
 • pediatria,
 • kardiologia,
 • ortopedia,
 • dermatologia,
 • okulistyka,
 • chirurgia ogólna i naczyniowa,
 • rehabilitacja ogólna,
 • choroby wewnętrzne,
 • choroby wewnętrzne,
 • neurologia,
 • onkologia kliniczna,
 • nefrologia,
 • pulmonologia,
 • patomorfologia,
 • medycyna sądowa,
 • traumatologia,
 • choroby zakaźne,
 • medycyna przemysłowa,
 • ginekologia,
 • psychologia,
 • diabetologia,
 • neurochirurgia,
 • medycyna ratunkowa
BIO GEN Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych, ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa, Polityka prywatności
(c) BIO GEN. All rights reserved. Realizacja: Bull Design.