Biuro czynne:
Pon - Pt w godz. 9-15
Weryfikacja opinii bieglego sądowego
Analizy włosów na narkotyki i dopalacze:

- Narkotyki i pochodne narkotyków oraz dopalacze
Ustalanie ojcostwa:

Badania do celów prywatnych i sądowych w Renomowanym, Atestowanym i Certyfikowanym laboratorium Zakładu Medycyny Sądowej.
Testy genetyczne na udowodnienie zdrady partnerskiej:

Diagnostyka mikrośladowa na udowodnienie zdrady z opinią biegłego sądowego.

Zdradę lub romans można także udowodnić odzyskując wykasowane SMS-y (z kart SIM lub/i telefonów komórkowych).
Medycyna sądowa:

Badania medyczno-sądowe, opinie sądowo-lekarskie, tanatologia sądowo-lekarska
Ekspertyzy Kryminalistyczne:

Ekspertyzy kryminalistyczne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Badania Śladów Biologicznych:

Badania śladów biologicznych wykonywane przez wybitnych ekspertów biologii i genetyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Badania Fonoskopijne:

Ekspertyzy fonoskopijne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Ekspertyzy audiowizualne:

Ekspertyzy audiowizualne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Badania Wypadków Drogowych i Komunikacyjnych:

Ekspertyzy wypadków drogowych i komunikacyjnych wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Ekspertyzy budowlane:

Ekspertyzy budowlane w zakresie: ocena jakości wykonanych robót, określenie kosztów usunięcia wad, podział fizyczny budynków, wyodrębnienia samodzielnych lokali, rozlicznie robót budowlanych wykonywane przez biegłego sądowego.
Informatyka Śledcza - Śledztwa Komputerowe:

Ekspertyzy z zakresu informatyki śledczej oraz odzyskiwania wykasowanych SMS-ów. Śledztwa komputerowe wykonywane przez wybitnych ekspertów informatyki śledczej dla organów ścigania.
Ekspertyzy Grafologiczne oraz Badania Dokumentów:

Ekspertyzy grafologiczne oraz badania dokumentów wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Odzyskiwanie i Kasowanie Danych:

Ekspertyzy odzyskiwania i kasowania danych oraz odzyskiwania wykasowanych SMS-ów wykonywane przez wybitnych ekspertów informatyki.
Testy do wykrywania narkotyków:

Nasze testy używane są przez Policję, Służby Celne, Straż Graniczną, Służby Operacyjne i Jednostki Specjalne w 10 krajach UE. Wykrywają narkotyki w podejrzanych substancjach, płynach, ślinie i w moczu. Posiadają atest Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.
Badania toksykologiczne:

Analiza dowodów rzeczowych w postaci sypkiej i płynnej pod kątem zawartości narkotyków oraz leków psychotropowych (przeciwdepresyjnych i neuroleptycznych) z opinią biegłego sądowego toksykologa Zakładu Medycyny Sądowej.
Genealogia genetyczna:

Badanie przedstawia korzenie genealogiczne oraz miejsce pochodzenia badanej osoby na mapie świata, pokazuje gdzie na świecie występują identyczne genotypy z genotypem osoby badanej.

W ostatnim czasie niezwykle głośno stało się o różnego rodzaju ekspertyzach śledczych z zakresu informatyki dla organów ścigania. Nasza firma jest pionierem w Polsce w tego rodzaju badaniach. Z naszych usług korzystają z powodzeniem najróżniejsze organizacje czy też organy śledcze.

Naszą specjalnością jest przede wszystkim poszukiwanie na nośnikach danych, w komputerach, czy też w sieci internetowej:

- dowodów na dokonane przestępstwa seksualnego molestowania dzieci,
- handlu substancjami odurzającymi,
- transakcji mających na celu pranie nielegalnie zdobytych środków finansowych,
- śladów i dowodów na dokonane oszustwa zarówno finansowe, jak i również oszustwa handlowe,
- poszukiwanie śladów wyłudzenia danych, na przykład kodów pin do kart kredytowych, haseł do kont bankowych,
- poszukiwanie źródeł nielegalnie prowadzonego w sieci internetowej handlu bronią czy amunicją,
- poszukiwanie osób odpowiedzialnych za kradzież oprogramowania,
- przedstawianie się w sieci jako zupełnie inne osoby lub firmy w celu wyrządzenia szkody czy to materialnej czy też osobistej,
- przywłaszczenie sobie cudzej własności intelektualnej,
- transakcje sprzedaży – kupna pornografii dziecięcej,
- ślady świadczące o wykorzystywaniu wyszukiwarek internetowych do znalezienia luk w systemach zabezpieczeń banków i innych instytucji,
- przekazywanie i nagłaśnianie nieprawdziwych informacji,
- i chyba jeden z najniebezpieczniejszych ostatnio – cyberterroryzm.

To właśnie nasza firma w ostatnim czasie wykonała dla organów ścigania wiele ekspertyz informatyki śledczej.
Wykonywane przez nas działania z zakresu kryminalistyki informatycznej, czyli Computer Forensics obejmują przede wszystkim:


- przestępstwa CIA, do których należy zaliczyć przede wszystkim nieautoryzowany i niezgodny z przepisami prawa dostęp do systemów bezpieczeństwa przez hacking, założony podsłuch czy nawet phishing, szpiegowanie komputerów poprzez wirusy, trojany i tym podobne, sabotaż oraz przestępstwa wymuszenia komputerowego,
- przestępstwa, które wiążą się bezpośrednio z komputerami, sieciami komputerowymi i Internetem. Są to głównie manipulacje finansami przedsiębiorstwa, dokumentami księgowymi czy też zakładania oszukańczych aukcji w serwisach aukcyjnych, nieautoryzowanego i niezgodnego z prawem użytkowania kart płatniczych. Przestępstwa komputerowe to także tworzenie fałszywych dokumentów, dowody na molestowanie dzieci, czy też doprowadzenie do bezpośredniego zagrożenia życia przez włamanie się do systemów szpitalnymi oraz kontroli ruchu lotniczego.
- tak zwane przestępstwa dotyczące zawartości, czyli dziecięca pornografia, instrukcje jak dokonać ściśle określonego przestępstwa, oferty dotyczące popełnienia przestępstwa, a ponadto molestowanie, lobbing, niedozwolone techniki marketingowe, hazard w Internecie.
- dosyć powszechne obecnie kopiowane oraz popularyzowanie autorskich i chronionych prawami autorskimi czy licencjami programów komputerowych.


Wszystkie te przestępstwa są już opisane w prawie polskim i wyznaczono również kary za ich dopuszczenie się. Trzeba jednakże najpierw udowodnić komuś popełnienie takowego przestępstwa. To jest właśnie nasze zadanie.
Większość przestępstw informatycznych jest to nic innego jak tylko naruszenie bezpieczeństwa. W takim wypadku wyróżnia się dwa rodzaje takiego właśnie naruszenia.

Do jednego z nich zaliczamy przede wszystkim naruszenia typu CIA, czyli
 

  • - Confidentiality – jest to naruszenie tajności informacji
  • - Integrity – jest to naruszenie wyłączności informacji
  • - Availability – czyli utrata przystępności informacji.


Do drugiego natomiast zaliczamy przede wszystkim pospolite przestępstwa, po dokonaniu których pozostają poszlaki w komputerach, a do których należą kradzieże, łapówkarstwo, sprzeniewierzenia finansowe, przywłaszczenie sobie pieniędzy.

Niezwykle istotną częścią każdego postępowania śledczego jest przede wszystkim sam etap odnajdywania informacji, które dają możliwość na odczytanie teoretycznie wykasowanych danych. Nie ważne jakiego typu był sam nośnik, na jakim zapisano dane. W praktyce mogła to być nie używana już dzisiaj dyskietka, płyta CD, pamięć komputera, czy też karta sim z komórki. Każdy z tych nośników może albo posiadać albo uszkodzenia mechaniczne, albo i logiczne. Informatyka śledcza z każdego z nich odzyska dane.
Nasza firma przy prowadzeniu dzisiaj dokładnych analiz śledczych współpracuje bezpośrednio z jednym z najnowocześniejszych laboratoriów badawczych w Europie Środkowej. Gwarantujemy zachowanie najbardziej rygorystycznych zasad bezpieczeństwa i tajności danych. Każdy może skorzystać z usług świadczonych przez laboratorium, jednakże tylko policja, sądy i prokuratura mają prawo do specjalnych usług.

Laboratorium, które z nami współpracuje posiada:

- ponad siedemnaście samodzielnych i doskonale wyposażonych stanowisk śledczych,
- aktualną bazę zawierająca zarówno legalne jak i także nielegalne oprogramowanie,
- stale ulepszany i wymieniany na nowocześniejszy sprzęt stworzony na potrzeby informatyki śledczej, miedzy innymi zestawy do pracy w terenie oraz tak zwane blokery
- komorę laminarną, w której to można rozkładać dyski twarde komputerów w odizolowanych od środowiska zewnętrznego warunkach oraz dokonywać analiz danych z samych talerzy magnetycznych
- tak zwana wanna ultradźwiękowa, która jest idealna do oczyszczania wszystkich urządzeń elektronicznych bez stwarzania niebezpieczeństwa utraty zapisanych na nich informacji
- ustawiczne przeszkolenia dla zatrudnionych osób, które pozwalają im na wykorzystanie wszystkich atutów posiadanego sprzętu i oprogramowania.
Bezpieczeństwo wykonywanych badań poparte jest poprzez niezwykle rygorystyczne procedury, zgodnie z którymi współpracująca z nami firma posiada swoją kancelarią tajną, a wszyscy pracownicy mający styczność z danymi posiadają dopuszczenie do informacji poufnych i tajnych.   

BIO GEN Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych, ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa, Polityka prywatności
(c) BIO GEN. All rights reserved. Realizacja: Bull Design.