znajdujesz się:strona głównaFAQ

Biuro czynne:
Pon - Pt w godz. 9-15
Weryfikacja opinii bieglego sądowego
Analizy włosów na narkotyki i dopalacze:

- Narkotyki i pochodne narkotyków oraz dopalacze
Ustalanie ojcostwa:

Badania do celów prywatnych i sądowych w Renomowanym, Atestowanym i Certyfikowanym laboratorium Zakładu Medycyny Sądowej.
Testy genetyczne na udowodnienie zdrady partnerskiej:

Diagnostyka mikrośladowa na udowodnienie zdrady z opinią biegłego sądowego.

Zdradę lub romans można także udowodnić odzyskując wykasowane SMS-y (z kart SIM lub/i telefonów komórkowych).
Medycyna sądowa:

Badania medyczno-sądowe, opinie sądowo-lekarskie, tanatologia sądowo-lekarska
Ekspertyzy Kryminalistyczne:

Ekspertyzy kryminalistyczne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Badania Śladów Biologicznych:

Badania śladów biologicznych wykonywane przez wybitnych ekspertów biologii i genetyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Badania Fonoskopijne:

Ekspertyzy fonoskopijne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Ekspertyzy audiowizualne:

Ekspertyzy audiowizualne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Badania Wypadków Drogowych i Komunikacyjnych:

Ekspertyzy wypadków drogowych i komunikacyjnych wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Ekspertyzy budowlane:

Ekspertyzy budowlane w zakresie: ocena jakości wykonanych robót, określenie kosztów usunięcia wad, podział fizyczny budynków, wyodrębnienia samodzielnych lokali, rozlicznie robót budowlanych wykonywane przez biegłego sądowego.
Informatyka Śledcza - Śledztwa Komputerowe:

Ekspertyzy z zakresu informatyki śledczej oraz odzyskiwania wykasowanych SMS-ów. Śledztwa komputerowe wykonywane przez wybitnych ekspertów informatyki śledczej dla organów ścigania.
Ekspertyzy Grafologiczne oraz Badania Dokumentów:

Ekspertyzy grafologiczne oraz badania dokumentów wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Odzyskiwanie i Kasowanie Danych:

Ekspertyzy odzyskiwania i kasowania danych oraz odzyskiwania wykasowanych SMS-ów wykonywane przez wybitnych ekspertów informatyki.
Testy do wykrywania narkotyków:

Nasze testy używane są przez Policję, Służby Celne, Straż Graniczną, Służby Operacyjne i Jednostki Specjalne w 10 krajach UE. Wykrywają narkotyki w podejrzanych substancjach, płynach, ślinie i w moczu. Posiadają atest Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.
Badania toksykologiczne:

Analiza dowodów rzeczowych w postaci sypkiej i płynnej pod kątem zawartości narkotyków oraz leków psychotropowych (przeciwdepresyjnych i neuroleptycznych) z opinią biegłego sądowego toksykologa Zakładu Medycyny Sądowej.
Genealogia genetyczna:

Badanie przedstawia korzenie genealogiczne oraz miejsce pochodzenia badanej osoby na mapie świata, pokazuje gdzie na świecie występują identyczne genotypy z genotypem osoby badanej.

Najczęściej zadawane pytania


W jakim wieku dziecka można wykonać badania na ustalenie ojcostwa?

Badania można wykonać już w drugiej dobie po narodzeniu dziecka.


Czy można wykonać badanie na ustalenie ojcostwa w ciąży?

Nie. Badanie można wykonać już w drugiej dobie po narodzeniu dziecka.


Czy przyjmowanie leków może wpłynąć na wynik badania?

Nie. Przyjmowanie leków w żaden sposób nie wpływa na wynik badania.


Czy próbki do badań genetycznych mogą być pobrane od osób zmarłych?

Tak, niektóre rodzaje próbek mogą być użyte w takich sytuacjach (np. szczoteczka do zębów po zmarłej osobie).

Jeżeli domniemany ojciec nie żyje i nie ma dostępu do materiału biologicznego, z którego można wyizolować DNA, możliwe jest badanie ojcostwa przy użyciu próbek uzyskanych od matki, dziecka i dziadków ze strony ojca.


Jak długo trwa wykonanie testu na ojcostwo?

Przy standardowym trybie badania rezerwujemy sobie 21 dni roboczych od chwili otrzymania materiału do analizy ponieważ każde badanie jest wykonywane dwukrotnie przez dwa niezależne zespoły badawcze, następnie dokonywana jest weryfikacja otrzymanych wyników i wydawana opinia podpisana przez biegłego sądowego Zakładu Medycyny Sądowej

Możliwe jest wykonanie badania ekspresowego w terminie 10 dni roboczych.

Czy wynik badania do celów prywatnych jest uznawany przez sąd?
Wynik prywatnego badania nie jest uznawany przez sąd ponieważ nie są sporządzane dokumenty do celów sądowych jak również protokoły potwierdzające tożsamość badanych osób. Jeżeli wynik badania ma być wykorzystany w sądzie, konieczne jest pobranie materiału z zachowaniem odpowiednich procedur sądowych i osobistym stawiennictwem badanych osób w laboratorium (domniemany ojciec, matka dziecka i dziecko).

Jaka jest pewności wyniku?
Wyniki testów umożliwiają wykluczenie ojcostwa z całkowitą 100% pewnością lub też jego potwierdzenie z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością rzędu 0,999999999, przy założeniu że matka i domniemany ojciec nie są ze sobą spokrewnieni.
Możliwe jest również przeprowadzenie testów bez udziału matki (materiał genetyczny tylko dziecka i domniemanego ojca), w tym przypadku wykluczenie ojcostwa również wynosi 100%, a potwierdzenie ojcostwa jest rzędu 0,999999. Istnieje niewielka możliwość wyniku nie rozstrzygającego.

Czy w badaniu musi uczestniczyć matka dziecka?

Nie. Badanie można wykonać bez udziału matki. W takim przypadku analizowany jest tylko genetyczny profil domniemanego ojca i dziecka.


Czy próbki można pobrać samemu bez konieczności wizyty w laboratorium?
Tak. W takich przypadkach wysyłamy do Państwa pod wskazany adres zestawy do pobierania materiału wraz z dokładną instrukcją.

Co się dzieje jeżeli materiał do analizy zostanie pobrany nieprawidłowo?

Wówczas należy pobrać materiał drugi raz.

Czy próbki można pobrać tylko za pomocą specjalnego zestawu do pobierania materiału?
W przypadku mikrośladów - nie. Przesłane próbki muszą jednak zawierać DNA osób badanych. np. zużyta szczoteczka do zębów, guma do żucia i inne.

Jak zlecić wykonanie badania?

Badania można zlecić telefonicznie lub poprzez wypełnienie formularza zamówienia. W ciągu dwóch dni roboczych zostaną do Państwa dostarczone za pobraniem podwójne zestawy do pobierania materiału dla każdej badanej osoby wraz z umową zlecającą wykonanie badań .


Czy należy zachować jakąś szczególną ostrożność w trakcie pobierania materiału do analizy?
Tak. Stosowane przez nas techniki badania genetycznego są niezwykle czułe i wrażliwe na kontaminację (zanieczyszczenie) „obcym” DNA. Oznacza to, że w trakcie pobierania materiału do analizy od siebie, partnera lub dziecka nie można dopuścić do zanieczyszczenia próbek komórkami (np. z naskórka palców lub śliny) innego osobnika. W tym celu należy ściśle przestrzegać instrukcji dołączonej do zestawów do pobierania materiału. W przypadku podejrzenia kontaminacji DNA przez innego osobnika należy powtórzyć badanie przy pomocy innego zestawu.

BIO GEN Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych, ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa, Polityka prywatności
(c) BIO GEN. All rights reserved. Realizacja: Bull Design.