Biuro czynne:
Pon - Pt w godz. 9-15
Weryfikacja opinii bieglego sądowego
Analizy włosów na narkotyki i dopalacze:

- Narkotyki i pochodne narkotyków oraz dopalacze
Ustalanie ojcostwa:

Badania do celów prywatnych i sądowych w Renomowanym, Atestowanym i Certyfikowanym laboratorium Zakładu Medycyny Sądowej.
Testy genetyczne na udowodnienie zdrady partnerskiej:

Diagnostyka mikrośladowa na udowodnienie zdrady z opinią biegłego sądowego.

Zdradę lub romans można także udowodnić odzyskując wykasowane SMS-y (z kart SIM lub/i telefonów komórkowych).
Medycyna sądowa:

Badania medyczno-sądowe, opinie sądowo-lekarskie, tanatologia sądowo-lekarska
Ekspertyzy Kryminalistyczne:

Ekspertyzy kryminalistyczne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Badania Śladów Biologicznych:

Badania śladów biologicznych wykonywane przez wybitnych ekspertów biologii i genetyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Badania Fonoskopijne:

Ekspertyzy fonoskopijne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Ekspertyzy audiowizualne:

Ekspertyzy audiowizualne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Badania Wypadków Drogowych i Komunikacyjnych:

Ekspertyzy wypadków drogowych i komunikacyjnych wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Ekspertyzy budowlane:

Ekspertyzy budowlane w zakresie: ocena jakości wykonanych robót, określenie kosztów usunięcia wad, podział fizyczny budynków, wyodrębnienia samodzielnych lokali, rozlicznie robót budowlanych wykonywane przez biegłego sądowego.
Informatyka Śledcza - Śledztwa Komputerowe:

Ekspertyzy z zakresu informatyki śledczej oraz odzyskiwania wykasowanych SMS-ów. Śledztwa komputerowe wykonywane przez wybitnych ekspertów informatyki śledczej dla organów ścigania.
Ekspertyzy Grafologiczne oraz Badania Dokumentów:

Ekspertyzy grafologiczne oraz badania dokumentów wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Odzyskiwanie i Kasowanie Danych:

Ekspertyzy odzyskiwania i kasowania danych oraz odzyskiwania wykasowanych SMS-ów wykonywane przez wybitnych ekspertów informatyki.
Testy do wykrywania narkotyków:

Nasze testy używane są przez Policję, Służby Celne, Straż Graniczną, Służby Operacyjne i Jednostki Specjalne w 10 krajach UE. Wykrywają narkotyki w podejrzanych substancjach, płynach, ślinie i w moczu. Posiadają atest Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.
Badania toksykologiczne:

Analiza dowodów rzeczowych w postaci sypkiej i płynnej pod kątem zawartości narkotyków oraz leków psychotropowych (przeciwdepresyjnych i neuroleptycznych) z opinią biegłego sądowego toksykologa Zakładu Medycyny Sądowej.
Genealogia genetyczna:

Badanie przedstawia korzenie genealogiczne oraz miejsce pochodzenia badanej osoby na mapie świata, pokazuje gdzie na świecie występują identyczne genotypy z genotypem osoby badanej.

W naszej ofercie diagnostyki genetycznej posiadamy następujące badania:

ONKOLOGIA MOLEKULARNA

1. BRCA1

Diagnostyka mutacji (uszkodzenia) w genie BRCA1 predysponującym do zachorowania na raka piersi i/lub jajnika.
Nowotwory piersi i jajników, to grupa najczęstszych nowotworów złośliwych u kobiet. Co roku są one przyczyną śmierci wielu kobiet.

Co dziesiąta kobieta z rozpoznanym rakiem piersi i/lub jajnika jest obciążona genetycznie skłonnością do choroby. Kluczową rolę odgrywają tu mutacje w genie BRCA1, którego obecność zwiększa ryzyko zachorowania nawet do 85%.

Wykrycie tych mutacji jeszcze przed wystąpieniem pierwszych objawów oraz odpowiednia profilaktyka może zminimalizować ryzyko choroby do 10%.

Kto powinien poddać się badaniu?

Badanie genu BRCA1 powinny wykonywać kobiety, których krewne chorowały na raka piersi i/lub jajnika, gdyż prawdopodobieństwo przekazania tej mutacji dzieciom wynosi aż 50%.

Do wykonania badania wystarczą 3 krople krwi, które mogą uratować życie nie tylko badanej osoby, ale równiej jej najbliższych.

2. HPV

Wirus brodawczaka ludzkiego - diagnostyka zagrożenia nowotworem szyjki macicy.

Rak szyjki macicy jest drugim z najczęściej występujących nowotworów u kobiet.

Jego wczesna postać jest niemal w 100% wyleczalna. Niestety u ponad połowy kobiet nowotwór ten jest wykryty za późno, kiedy szanse wyleczenia są minimalne.

Wczesna diagnostyka pozwala zachować nie tylko zdrowie, ale często i życie.

Najnowsze badania wykazują, że najważniejszym czynnikiem decydującym o zachorowalności na raka szyjki macicy jest obecność wirusa HPV.

U ponad 90% chorych na raka szyjki macicy stwierdzono tego wirusa.

Po 30-90 dniach od zakażenia w obrębie narządów płciowych, pachwin i odbytu pojawiają się drobne grudki w kolorze ciała rosnące w duże brodawki. U 40% kobiet, zwłaszcza podejmujących współżycie przed 20 rokiem życia, towarzyszą im przednowotworowe zmiany prowadzące do raka szyjki macicy.

Przez mężczyzn wirus brodawczaka ludzkiego jest przenoszony drogą płciową.

Mężczyźni mogą być nosicielami tego wirusa i wtedy zakażenie może przebiegać bezobjawowo, mogą też występować u nich objawy chorobowe:

Większość zmian u mężczyzn związanych z HPV stwierdzano w miejscach podatnych na uraz nabłonka, na napletku, żołędzi oraz w cewce moczowej, na trzonie prącia, mosznie i okolicy okołoodbytniczej.

 

Najpewniejszą metodą wykrycia obecności wirusa w organizmie jest badanie molekularne DNA HPV.

Badanie przeprowadzone w naszym laboratorium pozwala wykryć obecność 12 typów wirusa wraz z określeniem ich ryzyka onkologicznego.

 

Identyfikujemy następujące średnio i wysokoonkogenne typy wirusa HPV:

HPV 16, HPV 18, HPV 31, HPV 33, HPV 35, HPV 39, HPV 45, HPV 52, HPV 56, HPV 58, HPV 59, HPV 66

BIO GEN Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych, ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa, Polityka prywatności
(c) BIO GEN. All rights reserved. Realizacja: Bull Design.