Biuro czynne:
Pon - Pt w godz. 9-15
Weryfikacja opinii bieglego sądowego
Analizy włosów na narkotyki i dopalacze:

- Narkotyki i pochodne narkotyków oraz dopalacze
Ustalanie ojcostwa:

Badania do celów prywatnych i sądowych w Renomowanym, Atestowanym i Certyfikowanym laboratorium Zakładu Medycyny Sądowej.
Testy genetyczne na udowodnienie zdrady partnerskiej:

Diagnostyka mikrośladowa na udowodnienie zdrady z opinią biegłego sądowego.

Zdradę lub romans można także udowodnić odzyskując wykasowane SMS-y (z kart SIM lub/i telefonów komórkowych).
Medycyna sądowa:

Badania medyczno-sądowe, opinie sądowo-lekarskie, tanatologia sądowo-lekarska
Ekspertyzy Kryminalistyczne:

Ekspertyzy kryminalistyczne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Badania Śladów Biologicznych:

Badania śladów biologicznych wykonywane przez wybitnych ekspertów biologii i genetyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Badania Fonoskopijne:

Ekspertyzy fonoskopijne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Ekspertyzy audiowizualne:

Ekspertyzy audiowizualne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Badania Wypadków Drogowych i Komunikacyjnych:

Ekspertyzy wypadków drogowych i komunikacyjnych wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Ekspertyzy budowlane:

Ekspertyzy budowlane w zakresie: ocena jakości wykonanych robót, określenie kosztów usunięcia wad, podział fizyczny budynków, wyodrębnienia samodzielnych lokali, rozlicznie robót budowlanych wykonywane przez biegłego sądowego.
Informatyka Śledcza - Śledztwa Komputerowe:

Ekspertyzy z zakresu informatyki śledczej oraz odzyskiwania wykasowanych SMS-ów. Śledztwa komputerowe wykonywane przez wybitnych ekspertów informatyki śledczej dla organów ścigania.
Ekspertyzy Grafologiczne oraz Badania Dokumentów:

Ekspertyzy grafologiczne oraz badania dokumentów wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Odzyskiwanie i Kasowanie Danych:

Ekspertyzy odzyskiwania i kasowania danych oraz odzyskiwania wykasowanych SMS-ów wykonywane przez wybitnych ekspertów informatyki.
Testy do wykrywania narkotyków:

Nasze testy używane są przez Policję, Służby Celne, Straż Graniczną, Służby Operacyjne i Jednostki Specjalne w 10 krajach UE. Wykrywają narkotyki w podejrzanych substancjach, płynach, ślinie i w moczu. Posiadają atest Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.
Badania toksykologiczne:

Analiza dowodów rzeczowych w postaci sypkiej i płynnej pod kątem zawartości narkotyków oraz leków psychotropowych (przeciwdepresyjnych i neuroleptycznych) z opinią biegłego sądowego toksykologa Zakładu Medycyny Sądowej.
Genealogia genetyczna:

Badanie przedstawia korzenie genealogiczne oraz miejsce pochodzenia badanej osoby na mapie świata, pokazuje gdzie na świecie występują identyczne genotypy z genotypem osoby badanej.

DIAGNOSTYKA MIKROORGANIZMÓW ANALIZA JAKOŚCIOWA

Badanie molekularne wykonywane techniką PCR to obecnie najpewniejsza metoda identyfikacji wirusów i bakterii - bez porównania z inną diagnostyką.

Korzyści diagnostyczne badania wykonanego metodą PCR:

  • jest to jedyna bezpośrednia metoda identyfikacji mikroorganizmów - badamy obecność DNA (lub RNA) wirusa/bakterii w próbce, a nie przeciwciała;
  • czułość metody - bez porównania z inną diagnostyką - rozpoznanie na bardzo wczesnym etapie zakażenia;
  • pewność - zawsze jednoznaczny wynik - bez tzw. fałszywie negatywnych wyników (u 10% nosicieli wirusów nie występują przeciwciała pomimo zakażenia) oraz fałszywie pozytywnych wyników (występowanie przeciwciał nie zawsze świadczy o istniejącym zakażeniu - przeciwciała mogą pojawiać się po przyjęciu szczepionki bądź pozostawać w organizmie wiele lat po tym, jak wirus zostanie wyeliminowany);
  • możliwość identyfikacji zakażenia miejscowego wirusa lub bakterii.
Chlamydia Trachomatis

Chlamydioza wywołana tą bakterią powoduje infekcję trudną do zdiagnozowania, gdyż przebiegającą niemal bezobjawowo, lub z objawami zbliżonymi do innych jednostek chorobowych.
U kobiet może objawiać stanami zapalnymi szyjki macicy i cewki moczowej oraz powodować wiele poważnych następstw, jak: niepłodność (zakażenie Chlamydia trachomatis wymienia się obecnie jako główną przyczynę niepłodności u kobiet), poronień czy wad rozwojowych płodu. Natomiast u mężczyzn może być przyczyną zapalenia jąder, najądrzy, gruczołu krokowego i odbytnicy.

Ponadto coraz częściej chlamydię wymienia się jako przyczynę tzw. reaktywnego zapalenia stawów oraz zapalenia spojówek (które u noworodków może prowadzić nawet do utraty wzroku). Co drugi zainfekowany noworodek cierpi na chlamydiowe zapalenie płuc, które jest trudne do wykrycia, gdyż nie towarzyszy mu gorączka.

Chlamydia Pneumoniae

Chlamydioza układu oddechowego może być przyczyną: zapalenie płuc, oskrzeli lub zatok. Podejrzewana także o udział w patogenezie choroby wieńcowej, astmie, chorobie Alzheimera, a nawet miażdżycy. Z wieloletnich obserwacji wynika, że osoby zainfekowane tą bakterią częściej niż inne przechodzą zawał serca, udar mózgu i cierpią na nadciśnienie.

HSV

HSV 1 i 2 – WIRUS OPRYSZCZKI typu 1 i 2 - diagnostyka zakażeń wywołanych wirusami z rodziny herpes typu 1 i 2.

Zakażenie herpeswirusami jest niezwykle częste. Najbardziej rozpowszechniony jest typ 1 wirusa opryszczki, wywołujący powtarzające się, niegroźne, pęcherzykowe zmiany na skórze i błonach śluzowych. Uporczywe i trudne do wyleczenia są infekcje okulistyczne spowodowane przez HSV typu 1. Wirusy typu herpes mogą także powodować infekcje neurologiczne szczególnie groźne dla osób w immunosupresji pierwotnej lub wtórnej.

Typ 2 HSV zakaża okolice narządów płciowych i przenoszony jest najczęściej drogą kontaktów seksualnych. Wczesna i wiarygodna diagnostyka próbek klinicznych pobieranych miejscowo ze zmian umożliwia rozpoczęcie właściwego leczenia. Zakażenie HSV, szczególnie typem 2 może być groźne także dla kobiet w ciąży. W czasie porodu może dochodzić do zakażenia noworodka, a infekcja może dotyczyć wielu organów. Objawowe zakażenie HSV typu 2 u matki może być wskazaniem do rozwiązania ciąży na drodze cesarskiego cięcia.

Ureplasma Urealyticum

Diagnostyka zakażenia wywołanych przez Ureaplasma Urealyticum.
Ureaplasma urealyticum powoduje zakażenia układu moczowo-płciowego zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Przenosi się głównie drogą kontaktów seksualnych. Obok objawów infekcji częste jest również nosicielstwo lub bezobjawowe zakażenia, co sprzyja rozprzestrzenianiu się patogenu. Objawy bywają podobne do tych, jakie występują przy zakażeniach bakteryjnych i najczęściej dotyczą cewki moczowej. U mężczyzn może dojść do zakażenia gruczołu krokowego, natomiast u kobiet może rozwinąć się zapalenie jajników.

Powikłaniem nie leczonym zakażeń Ureaplasma urealyticum u kobiet mogą być powtarzające się poronienia. W czasie porodu może także dojść do przeniesienia patogenu na noworodka.

BIO GEN Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych, ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa, Polityka prywatności
(c) BIO GEN. All rights reserved. Realizacja: Bull Design.