Biuro czynne:
Pon - Pt w godz. 9-15
Weryfikacja opinii bieglego sądowego
Analizy włosów na narkotyki i dopalacze:

- Narkotyki i pochodne narkotyków oraz dopalacze
Ustalanie ojcostwa:

Badania do celów prywatnych i sądowych w Renomowanym, Atestowanym i Certyfikowanym laboratorium Zakładu Medycyny Sądowej.
Testy genetyczne na udowodnienie zdrady partnerskiej:

Diagnostyka mikrośladowa na udowodnienie zdrady z opinią biegłego sądowego.

Zdradę lub romans można także udowodnić odzyskując wykasowane SMS-y (z kart SIM lub/i telefonów komórkowych).
Medycyna sądowa:

Badania medyczno-sądowe, opinie sądowo-lekarskie, tanatologia sądowo-lekarska
Ekspertyzy Kryminalistyczne:

Ekspertyzy kryminalistyczne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Badania Śladów Biologicznych:

Badania śladów biologicznych wykonywane przez wybitnych ekspertów biologii i genetyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Badania Fonoskopijne:

Ekspertyzy fonoskopijne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Ekspertyzy audiowizualne:

Ekspertyzy audiowizualne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Badania Wypadków Drogowych i Komunikacyjnych:

Ekspertyzy wypadków drogowych i komunikacyjnych wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Ekspertyzy budowlane:

Ekspertyzy budowlane w zakresie: ocena jakości wykonanych robót, określenie kosztów usunięcia wad, podział fizyczny budynków, wyodrębnienia samodzielnych lokali, rozlicznie robót budowlanych wykonywane przez biegłego sądowego.
Informatyka Śledcza - Śledztwa Komputerowe:

Ekspertyzy z zakresu informatyki śledczej oraz odzyskiwania wykasowanych SMS-ów. Śledztwa komputerowe wykonywane przez wybitnych ekspertów informatyki śledczej dla organów ścigania.
Ekspertyzy Grafologiczne oraz Badania Dokumentów:

Ekspertyzy grafologiczne oraz badania dokumentów wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Odzyskiwanie i Kasowanie Danych:

Ekspertyzy odzyskiwania i kasowania danych oraz odzyskiwania wykasowanych SMS-ów wykonywane przez wybitnych ekspertów informatyki.
Testy do wykrywania narkotyków:

Nasze testy używane są przez Policję, Służby Celne, Straż Graniczną, Służby Operacyjne i Jednostki Specjalne w 10 krajach UE. Wykrywają narkotyki w podejrzanych substancjach, płynach, ślinie i w moczu. Posiadają atest Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.
Badania toksykologiczne:

Analiza dowodów rzeczowych w postaci sypkiej i płynnej pod kątem zawartości narkotyków oraz leków psychotropowych (przeciwdepresyjnych i neuroleptycznych) z opinią biegłego sądowego toksykologa Zakładu Medycyny Sądowej.
Genealogia genetyczna:

Badanie przedstawia korzenie genealogiczne oraz miejsce pochodzenia badanej osoby na mapie świata, pokazuje gdzie na świecie występują identyczne genotypy z genotypem osoby badanej.

Firma BIO GEN oferuje profesjonalne ekspertyzy wypadków drogowych i komunikacyjnych wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.

Osoby zainteresowane zapraszamy na stronę - wypadki drogowe

Analizowanie wypadków na drodze oraz drobnych kolizji

1. Oszacowania oraz ekspertyzy techniczne,
2. Wyznaczenie prędkości pojazdów, które uczestniczyły w wypadku,
3. Wyznaczenie przyczyny określonej kolizji bądź wypadku drogowego,
4. Odtworzenie oraz analizowanie przebiegu wypadków drogowych krok po kroku,
5. Dochodzenie w sprawach odszkodowawczych,
6. Ustalenie zachowań osób uczestniczących oraz wszelkich sposobów na uniknięcie wypadku,
7. Rozpatrywanie obrażeń poszkodowanych oraz sprawców, a także uszkodzeń samochodów biorących udział w wypadku,
8. Diagnozy medyczno-sądowe.

Wszystkie osoby współpracujące z nami posiadają uprawnienia opiniodawców (rzeczoznawcy), które zostały stosownie nadane.

Uprawnienia naszych rzeczoznawców oraz biegłych sądowych dotyczą specjalizacji takich jak:
- pojazdy osobowe, rolnicze
- bezpieczeństwo zasad ruchu drogowego
- technika samochodowa
- oszacowanie ceny urządzeń, specjalistycznych sprzętów oraz wszelkich pojazdów

Nasi pracownicy specjalizują się w zakresie rzeczoznawstwa certyfikowanego. Osoby te posiadają jednocześnie status biegłego sądowego, jak również skarbowego. Stąd tak dokładna analiza.

Do naszych klientów należą:

  • Wymiar sprawiedliwości - Sądy Okręgowe i Rejonowe z całego kraju
  • Urzędy Skarbowe działające na terenie całego kraju
  • Prokuratury Okręgowe oraz Rejonowe w całym kraju
  • Komendy Powiatowe, Wojewódzkie Policji z obszaru całego kraju
  • Izby i Urzędy Celne z obszaru całego kraju
  • Towarzystwa i Firmy Ubezpieczeniowe
  • Specjalistyczne firmy prawnicze, kancelarie adwokackie 
  • Osoby fizyczne

Przedstawienie wydarzeń wypadków drogowych i kolizji krok po kroku

Nasza grupa rozporządza nowoczesnym wyposażeniem niezastąpionym w przypadku przeprowadzania ekspertyz oraz rekonstrukcji określonych kolizji oraz wypadków drogowych.

Każda opinia z określonego zakresu pozostaje wydana przez powołaną indywidualnie grupę badawczą, którą tworzą, co najmniej dwie osoby, które posiadają stosowne uprawnienia, kwalifikacje oraz niezbędne doświadczenie.

Opinie zawsze wydawane są przez zespół biegłych, nigdy przez pojedyncze osoby.

Nasi pracownicy to osoby posiadające status biegłych sądowych przy rożnych Sądach Okręgowych na terenie kraju. Dodatkowo uwzględnić należy fakt, że są to osoby doświadczone w zakresie opiniowania.
Zajmujemy się wykonywaniem opinii zleconych przez wymiar sprawiedliwości, policję, pełnomocników, ale także osób fizycznych, czy na rzecz firm ubezpieczeniowych.
Do naszych zadań należy także prowadzenie analiz odrębnych opinii, które zostają badane pod kątem prawidłowości ich utworzenia. Poprzez to ukazane pozostają nieścisłości, błędy, o ile zachodzi taka potrzeba i jeśli taki się znajdują w danej opinii.

Jesteśmy wyposażeni w bogate zaplecze techniczno –dydaktyczne. Tego typu baza jest niezbędna podczas codziennej pracy naszych biegłych, co stanowi jak najwyższy standard wyposażenia naszych pracowników.

Pracujemy na określonych oprogramowaniach komputerowych, które stanową podstawę naszej pracy, są nimi:
PC Crash, PC Retch, V-SIM, PLAN, TITAN, SLIBAR, RWD – Potrącenie pieszego, RWD – Zderzenie pojazdów, AUTOVIEW, Auto VIN, Auto CAD. Mamy dostęp także do innych programów komputerowych. 

UWAGA:

Klient zlecając ekspertyzę z dziedziny kryminalistyki zleca ją w pełni świadomie i na własną odpowiedzialność, przyjmując do wiadomości informację, iż pomimo wykonania niezbędnych czynności przez eksperta wynik ekspertyzy może nie pokrywać się z oczekiwaniami osoby zlecającej.

BIO GEN Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych, ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa, Polityka prywatności
(c) BIO GEN. All rights reserved. Realizacja: Bull Design.