Biuro czynne:
Pon - Pt w godz. 9-15
Weryfikacja opinii bieglego sądowego
Analizy włosów na narkotyki i dopalacze:

- Narkotyki i pochodne narkotyków oraz dopalacze
Ustalanie ojcostwa:

Badania do celów prywatnych i sądowych w Renomowanym, Atestowanym i Certyfikowanym laboratorium Zakładu Medycyny Sądowej.
Testy genetyczne na udowodnienie zdrady partnerskiej:

Diagnostyka mikrośladowa na udowodnienie zdrady z opinią biegłego sądowego.

Zdradę lub romans można także udowodnić odzyskując wykasowane SMS-y (z kart SIM lub/i telefonów komórkowych).
Medycyna sądowa:

Badania medyczno-sądowe, opinie sądowo-lekarskie, tanatologia sądowo-lekarska
Ekspertyzy Kryminalistyczne:

Ekspertyzy kryminalistyczne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Badania Śladów Biologicznych:

Badania śladów biologicznych wykonywane przez wybitnych ekspertów biologii i genetyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Badania Fonoskopijne:

Ekspertyzy fonoskopijne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Ekspertyzy audiowizualne:

Ekspertyzy audiowizualne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Badania Wypadków Drogowych i Komunikacyjnych:

Ekspertyzy wypadków drogowych i komunikacyjnych wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Ekspertyzy budowlane:

Ekspertyzy budowlane w zakresie: ocena jakości wykonanych robót, określenie kosztów usunięcia wad, podział fizyczny budynków, wyodrębnienia samodzielnych lokali, rozlicznie robót budowlanych wykonywane przez biegłego sądowego.
Informatyka Śledcza - Śledztwa Komputerowe:

Ekspertyzy z zakresu informatyki śledczej oraz odzyskiwania wykasowanych SMS-ów. Śledztwa komputerowe wykonywane przez wybitnych ekspertów informatyki śledczej dla organów ścigania.
Ekspertyzy Grafologiczne oraz Badania Dokumentów:

Ekspertyzy grafologiczne oraz badania dokumentów wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Odzyskiwanie i Kasowanie Danych:

Ekspertyzy odzyskiwania i kasowania danych oraz odzyskiwania wykasowanych SMS-ów wykonywane przez wybitnych ekspertów informatyki.
Testy do wykrywania narkotyków:

Nasze testy używane są przez Policję, Służby Celne, Straż Graniczną, Służby Operacyjne i Jednostki Specjalne w 10 krajach UE. Wykrywają narkotyki w podejrzanych substancjach, płynach, ślinie i w moczu. Posiadają atest Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.
Badania toksykologiczne:

Analiza dowodów rzeczowych w postaci sypkiej i płynnej pod kątem zawartości narkotyków oraz leków psychotropowych (przeciwdepresyjnych i neuroleptycznych) z opinią biegłego sądowego toksykologa Zakładu Medycyny Sądowej.
Genealogia genetyczna:

Badanie przedstawia korzenie genealogiczne oraz miejsce pochodzenia badanej osoby na mapie świata, pokazuje gdzie na świecie występują identyczne genotypy z genotypem osoby badanej.

Pobieramy materiał porównawczy do identyfikacji mówców na terenie całej Polski.

Możemy wydawać opinie zespołowe (3 ekspertów fonoskopii).

Nasza firma, w skład której wchodzą fachowcy, którzy cieszą się poważaniem w środowisku kryminalistyki oferuje wysokiej jakości opinie badawcze. Pracownicy, z którymi współpracujemy pełnią funkcję biegłych sądowych, stąd też wyróżniamy się dużym profesjonalizmem.

Doskonałe wykształcenie, lata praktyk, ogromna wiedza oraz analityczne podejście do wielu sugestii to tylko niektóre cechy naszych pracowników, którzy świetnie odnajdują się w otoczeniu kryminalistyki. Z naszych opinii, które wydawane są przez naukowców, osoby pracujące w laboratoriach policyjnych i kryminalistycznych korzystają między innymi organy ścigania, jak również sądy, firmy i osoby prywatne.

Bogaty bagaż doświadczeń na co składa się przeszło kilkanaście tysięcy opinii powinno Państwa zachęcić do współpracy z naszą firmą. 

Osoby zainteresowane zapraszamy na stronę - Fonoskopia

Badanie fonoskipijne to między innymi:

1. Potwierdzenie autentyczności nagrania – ustalenie czy nie nastąpiło zmontowanie taśmy,
2. Poprawienie jakości danego nagrania czyli między innymi redukcja szmerów w celu zwiększenia jakości,
3. Wykonanie stereogramy wypowiedzi, które zostały zarejestrowane na nośniku dźwięku,
4. Zidentyfikowanie osoby mówiącej na danym nagraniu dźwiękowej,
5. Zbadanie oryginalności nagrania dźwiękowego,
6. Zidentyfikowanie innych osób mając na uwadze nagranie dźwiękowe,
7. Możliwość odczytywania nagrań,
8. Sprawdzanie oprzyrządowania fonijnego.

UWAGA:
Klient zlecając ekspertyzę z dziedziny kryminalistyki zleca ją w pełni świadomie i na własną odpowiedzialność, przyjmując do wiadomości informację, iż pomimo wykonania niezbędnych czynności przez eksperta wynik ekspertyzy może nie pokrywać się z oczekiwaniami osoby zlecającej.

BIO GEN Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych, ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa, Polityka prywatności
(c) BIO GEN. All rights reserved. Realizacja: Bull Design.